Agenda Constructiilor
Miercuri, 03 Iunie 2020
Home
FPSC: Facilitati fiscale pentru angajati si certificarea firmelor din constructii Imprimare Email
Piata Muncii & Resurse Umane Publicat de Stelian DINCA 05 Dec 2018 17:38
Apreciind ca sectorul constructiilor reprezinta unul din domeniile prioritare pentru realizarea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare, tinand cont ca activitatea de constructii este decisiva pentru realizarea proiectelor de investitii publice si private. Avand in vedere ca in ultimii ani sectorul constructiilor s-a confruntat cu dificultati legate de asigurarea cu forta de munca specializata si de o concurenta neloiala, ceea ce a facut ca numarul mediu de salariati, declarati de agentii economici din domeniu, sa se reduca numai in ultimii doi ani cu 2%, respectiv cu circa 8 mii de persoane.
Luand in considerare ca in ultimii 3 ani, desi economia a inregistrat un ritm ridicat de crestere a produsului intern brut, cifra de afaceri din sectorul constructiilor s-a redus, fiind in anul 2017 cu circa 3 miliarde lei mai mica decat in anul 2015, iar numarul unitatilor din sector care au inregistrat pierdere a crescut. Avand in vedere ca in unele sectoarele adiacente activitatii de constructii, care asigura materii prime si materiale de constructii, exista o concurenta ridicata a importurilor de astfel de produse, ceea ce face ca acestea sa inregistreze rate de profitabilitate mai reduse decat in activitatea de constructii.
Guvernul Romaniei se angajeaza sa adopte urmatoarele masuri de natura sa vina in sprijinul activitatii de constructii
1. Se declara sectorul constructiilor sector prioritar, de importanta nationala pentru economia romaneasca pe urmatorii 10 ani, incepand cu 01.01.2019. Prin ”sector constructii’’ se intelege activitatea de constructii precum si principalele domenii de producere a materialelor de constructii, nominalizate in acest acord.
2. Pentru sectorul constructii definit mai sus, se va stabili incepand cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3000 lei. Taxele pe munca pentru angajator vor fi 0, iar pe angajat se vor stabili astfel incat, salariul minim net lunar sa depaseasca echivalentul in lei a 500 euro, algoritm ce se va aplica pe intreaga grila de salarizare pana la limita de 10 salarii minime.
3. Introducerea certificarii profesionale va fi facuta de un organism de certificare neutru, alcatuit din membri ai organizatiilor patronale reprezentative, organizatiilor profesionale, institutiilor de invatamant si specialistii din domeniu. Firmele care fac obiectul certificarii vor putea efectua lucrari doar in conditiile in care au fost atestate profesional in prealabil de organismul de certificare astfel infiintat si numai la categoriile de lucrari pentru care a fost certificat. Termen: 30.06.2019
4. In conditiile noului salariu minim si a facilitatii fiscale la plata contributiilor sociale, se vor introduce masuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru. Societatile depistate ca folosesc lucratori fara forme legale vor fi declasificate cel putin un an de zile. De asemenea, lucratorilor fara forme legale li se vor aplica sanctiuni suplimentare, stabilite impreuna cu patronatele si sindicatele reprezentative. Termen: 30.09.2019
5. In sectorul de constructii definit la punctul 1, nu se vor utiliza zilieri. Termen: 31.12.2018
6. Societatile comerciale din constructii, care nu isi vor indeplini contractele la termen si in conditiile de calitate solicitate, vor fi trecute la o clasa inferioara de certificare pe baza unei metodologii stabilite de comun acord intre institutiile guvernamentale si patronatele reprezentative. Termen: 30.09.2019
7. Actualizarea pretului contractelor cu prevederile legislative aparute ulterior incheierii acestora, inclusiv cu prevederile noilor nivele de salarizare, in sensul aplicarii cresterii procentuale a salariului minim pentru toata grila de salarizare. Aceasta se va aplica pentru: contracte aflate in executie, contracte aferente procedurilor de achizitii publice aflate in derulare, pentru care anuntul a fost publicat in SICAP, au fost depuse oferte dar nu s-a semnat contractul sau acesta este in curs de semnare,contracte ce se vor demara ulterior, indiferent de sursa de finantare. Termen: 31.12.2018
8. Ajustarea pretului contractelor se va face pe baza unei formule polinomiale pentru preluarea influentei modificarii preturilor. Aceasta ajustare se va aplica pentru acelasi tip de contracte ca la punctul 7. Indicii de pret si proportiile diverselor componente ale costului constructiilor vor fi stabiliti, in mod centralizat, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) si vor fi publicate trimestrial. Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) va elabora metodologia de ajustare si actualizare. Termen: 31.12.2018
9. Modificarea prevederilor referitoare la angajarea cetatenilor din afara UE, in sensul in care se vor stabili cote mult mai mari, agreate impreuna cu patronatele reprezentative si in acelasi timp se vor elimina orice fel de inechitati privind taxarea si impozitarea acestora. Termen: 31.01.2019
10. Adoptarea legii Casei Sociale a Constructorilor in forma reactualizata, aflata in acest moment la Comisia pentru munca si protectie sociala din cadrul Camerei Deputatilor (Legea 215/1997). Termen: 31.12.2018
11. Conform solicitarii patronatelor reprezentative se va analiza posibilitatea ca valoarea contractelor sa fie exprimata si in euro si posibilitatea introducerii unui termen de maxim 25 de zile pentru prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor. De asemenea, se va avea in vedereca modificarea regulamentului de receptie si a modelului de contract aprobate prin HG 1/2018 sa ia in considerare propunerile patronatelor reprezentative. Termen: 31.03.2019
12. Perfectionarea legislatiei privind achizitiile publice, prin transmiterea catre Parlament a amendamentelor agreate cu patronatele reprezentative. Termen: 31.03.2019
13. Introducerea obligativitatii de acordare a avansului pentru contracte de lucrari in procent de 30%, in special pentru cele din fonduri europene si pentru contractele de interes national, iar in functie de disponibilitate, la alte contracte cu o valoare de peste 1 milion de euro. Restituirea avansului se va efectua prin reduceri procentuale la fiecare factura, pana la finalizarea proiectului. Termen: 31.12.2018
14. Introducerea prevederii ca toti agentii economici certificati, care activeaza in sectorul constructiilor definit la punctul 1, sa fie membri intr-o organizatie patronala. Termen: 30.06.2019
15. Infiintarea unui Fond de garantare pentru constructii, cu participarea Statului in procent de 80% si a firmelor de constructii cu 20%. Termen: 30.06.2019
16. Conceperea unui mecanism de sprijin si subventionare pentru productia interna de materiale de constructii in cazul activitatilor CAEN cu o pondere ridicata a importului, precum si pentru exportul de materiale de constructii si indeosebi de tamplarie si/sau vitraj izolant. Termen: 31.03.2019
17. Adoptarea unor masuri de intarire a controlului impreuna cu patronatele, in ceea ce priveste tamplaria si vitrajul izolant, referitor la marcajul CE si C47, prin stabilirea institutiilor si responsabilitatilor acestora. Aprobarea proiectelor de acte normative privind:
- Normativ Indicativ C47 - 2018: instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea vitrajelor si a altor produse din sticla in constructii.
- Normativ Indicativ P 118/1 - 2018 Partea I: constructii, privind securitatea la incendiu a constructiilor. Termen: 31.03.2019
18. Domeniile de activitate conform cod CAEN, care sa faca obiectul prezentelor masuri, sunt urmatoarele:
- Sectiunea F CONSTRUCTII cod CAEN 41,42,43 integral
- 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
- 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
- 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2364 - Fabricarea mortarului
- 2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812 -Extractia pietrisului si nisipului;
- 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica.
19. Societatile comerciale care au ca activitate principala una din activitatile prevazute in clasificatia de la punctul 18, vor beneficia de prevederile prezentului acord in masura in care cifra de afaceri obtinuta din activitatea din domeniul constructiilor reprezinta cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Aceasta proportie va fi declarata pe propria raspundere.
 
ACADALLBIMC4E FORUMCOVID-19TeraSteel
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MAI 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere