Agenda Constructiilor
Joi, 04 Iunie 2020
Home - Stiri - Producatori & Furnizori - BUCURESTI: Achizitie de otel-beton in valoare de peste 27 milioane de lei
BUCURESTI: Achizitie de otel-beton in valoare de peste 27 milioane de lei
Producatori & Furnizori Publicat de AG&F 09 Apr 2019 08:06
Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA, companie aflata in subordinea Primariei Capitalei, organizeaza o licitatie deschisa ce vizeaza atribuirea unui acord-cadru, incheiat cu maximum trei ofertanti si impartit in doua loturi, ce vizeaza achizitia de otel-beton fasonat si nefasonat, cu o valoare totala estimata cuprinsa intre 1.353.050 lei si 27.182.750 lei (pentru cel mai mic, respectiv cel mai mare contract subsecvent). Data-limita pentru depunerea ofertelor a fost stabilita la 7 mai 2019, ora 15:00, iar oferta trebuie sa fie valabila pana la 7 august 2019. Avand in vedere valoarea achizitiei, potrivit legii, anuntul de licitatie a fost transmis si catre JOUE, fiind publicat sub numarul 2019/S 068-159096. De asemenea, operatorii economici interesati au si dreptul de a se asociam cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului, liderul asociatiei fiind obligatoriu nominalizat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Astfel, se va prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data-limita de depunere a ofertelor, deoarece neprezentarea acestor documente in contextul enuntat anterior constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Autoritatea contractanta informeaza si ca, pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in cadrul SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Ca principale reguli de comunicare si transmitere a datelor, s-a stabilit ca solicitarile de clarificari referitorare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea de intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP, la sectiunea de documentatie, clarificari si decizii, din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, precum si cele de la art. 103, alin. (2) din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (la sectiunea de intrebari). In final, comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior, din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Autoritatea contractanta se angajeaza sa informeze fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii.
Conform art. 161, alin. 2), din Legea nr. 98/2016, termenul pentru raspuns la clarificari este cu 8 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. De asemenea, in cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici interesati de aceasta licitatie au posibilitatea de a solicita clarificari. Pentru a vizualiza caietul de sarcini aferent acestui acord-cadru, click aici, iar pentru informatii suplimentare, click aici!
 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ACADTeraSteelC4E FORUMCOVID-19ALLBIM
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MAI 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere