Agenda Constructiilor
Duminica, 17 Ianuarie 2021
Home - Stiri - Afaceri, Juridic, Finante & Impozite - CNIPMMR: Risc de excese ANAF asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor
CNIPMMR: Risc de excese ANAF asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor
Afaceri, Juridic, Finante & Impozite Publicat de Stelian DINCA 17 Ian 2018 07:40
I. Ordonanta de urgenta nr. 116/2017
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1043 din data de 29 decembrie 2017, a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea Legii nr. 236/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede ca:
“Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:
a) impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;
b) obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;
c) valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin incasare, valorificare sau executare silita.”
Veniturile proprii mai sus mentionate se utilizeaza pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ordonanta de Urgenta nr. 116/ 2017 instituind derugari de la prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.
Acordarea premiilor lunare pentru personalul ANAF se face cu respectarea prevederilor art. 25 si in conditiile prevazute de art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care instituie anumite limitari privind premiile ce se pot acorda (exp. nu pot depasi 30% din fondul extins de salarii, etc).
II. Sistemul unic de salarizare/premiere pentru excelenta
Art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice reglementeaza deja acordarea premiile de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate prin buget, care nu pot depasi, lunar, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata si care se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii.
Potrivit datelor publicate pe site-ul ANAF, la data de 01.07.2017, in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscal: un inspector general I, S, antifrauda avea un salariu de baza brut de 11.868 lei, un inspector sef I, S (nivel directie), antifrauda avea un salariu de baza brut de 11.441 lei, un inspector sef I, S (nivel serviciu), antifrauda avea un salariu de baza brut de 9.640 lei, un inspector antifrauda I, S avea un salariu de baza brut de 7.130 lei.
In ierarhizarea posturilor din Legea-cadru nr. 153/2017, personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost inclus in grila de salarizare a administratiei publice centrale, ceea ce a avut ca efect o majorare a salariilor, fiind prevazute cresteri anuale ale salariilor din ianuarie 2018 si pana in 2022, pana cand se ating tintele stabilite de lege.
III. Pozitia CNIPMMR privind premiile prevazute DE O.U.G. 116/2017
Salariile personalului din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala trebuie sa fie corespunzatoare complexitatii, responsabilitatii si specificului activitatilor respective, raportat direct la performantele inregistrate, inclusiv cu acordarea de premii de excelenta pentru personalul care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite.
Pentru tot personalul platit din fonduri publice trebuie insa asigurat un sistem unitar de salariazare si respectarea principiilor Legii-cadru nr. 153/2017 (principiul legalitatii, transparentei, nediscriminarii, tratamentului egal, importantei sociale a muncii, sustenabilitatii financiare, ierarhizarii, stimularii performantelor).
Ordonanta de Urgenta nr. 116 din 28 decembrie 2017 incalca 56 alin. (1) din Constitutia Romaniei si regulile fiscal-bugetare, deoarece mentioneaza „infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii” pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care “poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala”.
Potrivit art. 56 alin. (1) din Constitutia Romaniei: “Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice” si nu la veniturile proprii ale unei institutii, pentru acordarea de prime. Activitatea de controlul fiscal si de colectare nu poate genera venituri proprii, veniturile respective reprezentand creante bugetare, ce se cuvin bugetului general consolidat (conform art. 1 pct. 7 din Codul de procedura fiscala: “creanta bugetara - dreptul la incasarea oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentand creanta bugetara principala si creanta bugetara accesorie”).
Conform art. 16 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, “Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor care apar in legatura cu creantele fiscale”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala avand explicit statutul de reprezentant al statului si nu prestator de servicii proprii conform art. 17 alin. (2) din Codul de procedura fiscala: “Statul este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin A.N.A.F. si unitatile subordonate acesteia, cu exceptia cazului cand legea stabileste o alta autoritate in acest sens.
Ordonanta de Urgenta nr. 116/2017 incalca si toate principiile si dispozitiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind inadmisibila acordarea directa a unei parti din veniturile bugetului de stat celor implicati in colectarea lor, ca sarcina de serviciu, pentru care se incaseaza salarii, inspectorii ANAF desfasurand activitati pe cheltuiala exclusiva a statului, cu dotarile/logistica institutiei (nu ca activitate externalizata, pe cheltuiala proprie) si nefiind mai expusi decat alte categorii (judecatori, procurori, politisti).
Ordonanta de Urgenta nr. 116/2017 incalca si Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018, marind si mai mult deficitul bugetar, in conditiile in care in buget sunt prevazute cresteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalitati si confiscari (la cap. 3501, subcap. 01 crestere cu 34,66% raportat la 2017, la subcap. 50 crestere cu 172,72% raportat la 2017) ca venituri bugetare, nu ca venituri proprii.
Astfel cum practica a demonstat anterior, Ordonanta de Urgenta nr. 116/2017 va genera excese si abuzuri ale functionarilor ANAF asupra contribuabililor pentrul obtinerea premiilor, cu efecte dramatice in special asupra IMM-urilor, care nu dispun de resurse materiale, financiare si umane necesare sa le permita sustinerea unor contestatii/procese indelungate pentru anularea actelor de control, in conditiile in care recompensa functionarilor nu este dublata si de raspunderea materiala a acestora pentru actele de control anulate, nefiind asigurat un minim echilibru in acest domeniu. Functionarii care vor abuza de pozitia lor, de cadrul legal neclar, de interpretari fortate in dorinta de a acumula cat mai multe sume in fondul de premiere nu vor raspunde, Codul de procedura fiscala reglementand exclusiv raspunderea statului pentru prejudiciile create prin acte administrative nelegale, spre deosebire de vechiul Cod, in care raspundeau si functionarii fiscali vinovati, potrivit regulilor de drept comun din contenciosul administrativ.
Ordonanta de Urgenta nr. 116/2017 va aduce o crestere semnificativa a numarului litigiilor fiscale, ca urmare a unei abordari si mai agresive a functionarilor fiscali, alimentata de tentatia fireasca a cresterilor salariale ce pot fi astfel obtinute, inclusiv o crestere a sentimentului negativ pe care contribuabilii il vor resimti acut din aceasta perspectiva, in lipsa responsabilizarii functionarilor fiscali. Acest apetit crescut pentru stabilire de sume suplimentare pentru a obtine venituri salariale mai mari nu poate fi stavilit pe deplin de judecatori prin anularea actelor intocmite de catre organele fiscal, raportat la lipsa unor instante specializate, la incapacitatea contribuabilului de a sustine financiar litigiul, la legislatia neclara.
CNIPMMR solicita Parlamentului luarea in considerare a pozitiei sale si motivelor expuse pentru neaprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017, care are carente structurale si conceptuale majore, incalcand Constitutia si principiile fiscal-bugetare si care va avea un impact negativ semnificativ asupra contribuabililor onesti, in special asupra IMM-urilor.
 
COVID-19VideoConfAC-iulelmas_1octALLBIMALLPLAN
ROCKWOOL 196
A aparut editia
NOIEMBRIE/DECEMBRIE 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
strabag nivel 1
ssab ag antrepriza generala
hilti
ERBASU CONSTRUCT
Acvatot 2019
CELCO 2020
rigips

Parteneri

HABITAT
C4E FORUM
FPSC_2019
ef-de-n
AHK 2018
AICPS_30
econet
ROGBC 2016
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere