Agenda Constructiilor
Marti, 11 August 2020
Home - Stiri - Info-Santiere - LICITATIE de 10 milioane euro pentru extindere pista la Aeroportul International Iasi
LICITATIE de 10 milioane euro pentru extindere pista la Aeroportul International Iasi
Info-Santiere Publicat de AG&F 12 Iul 2019 07:00
Autoritatea contractanta RA Aeroportul Iasi organizeaza o licitatie deschisa, cu o valoare totala estimata de 47.111.043,93 lei, pentru atribuirea unui contract de achizitii publice care vizeaza prestarea de servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie si executia propriu-zisa pentru obiectivul de investitii „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi”.
Astfel, ofertantii interesati sa-si adjudece acest proiect trebuie sa faca dovada ca au capacitatea de a realiza in totalitate obiectul viitorului contract de achizitie publica, care il reprezinta prestarea de servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi”. Potrivit anuntului, valoarea estimata totala este de 47.111.043,93 lei fara TVA, din care: servicii in valoare totala de 1.318.335,56 lei fara TVA, respectiv: studii de teren 195.000 lei fara TVA, alte studii specifice 5.000 lei fara TVA, expertizare tehnica 15.000 lei fara TVA, documentatii tehnice pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii 273.056,06 lei fara TVA, proiect tehnic si detalii de executie 637.130,80 lei fara TVA, verificarea tehnica de calitate a PT si DE 45.000 lei fara TVA, asistenta tehnica din partea proiectantului 125.800 lei fara TVA, taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/desfiintare 22.348,7 lei fara TVA. Lucrarile de executie au o valoare totala de 45.792.708.37 lei fara TVA, din care: amenajarea terenului 644.022,47 lei fara TVA, amenajari de protectia mediului, refacere cadru natural 74.507,31 lei fara TVA, mutare/protectie utilitati 2.023.997 lei fara TVA, cheltuieli pentru investitia de baza 41.954.795,09 lei fara TVA, organizare de santier 1.053.256,25 lei fara TVA, probe tehnologice si teste 42.130,25 lei fara TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor a fost stabilit la 18 zile.
Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Data-limita de depunere a ofertelor la aceasta procedura este 29 august 2019, ora 15:00, criteriul de atribuire fiind stabilit drept cel mai bun raport calitate-pret (componenta financiara contand in proportie de 50%), iar contractul – cofinantat prin POIM - este supus unei clauze suspensive.
Astfel, procedura de atribuire/achizitia este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 99/2016 si HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Transporturilor nu se va semna, entitatea contractanta, dupa primirea notificarii din partea Ministerului Transporturilor cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 225, alin (1), lit. c), teza 2, din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca entitatea contractanta si/sau Ministerul Transporturilor nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca entitatea contractanta si/sau Ministerul Transporturilor au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri vor accepta utilizarea conditiilor speciale anuntate anterior/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. La acest moment, entitatea contractanta a depus cererea de finantare in vederea aprobarii. Cererea de finantare se afla in faza de evaluare, urmand a fi aprobata. Termenul estimativ de obtinere a finantarii este 1 septembrie 2019. In aceeasi perioada se estimeaza ca se va finaliza si procedura de achizitie.
In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua oferte prezinta punctaj egal, in vederea departajarii acestora, autoritatea contractanta alege, oferta cu cel mai mic punctaj obtinut la subfactorul de evaluare „componenta financiara”. In cazul in care se constata faptul ca si preturile sunt egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta, prin intermediul SEAP, va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. DUAE a fost configurat de catre entitatea contractanta direct in SEAP, ocazie cu care a fost generat automat fisierul in format .xml aferent si l-a atasat fara ca utilizatorii sa aiba posibilitatea sa-l modifice direct sau-l sa stearga. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE, in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator). La procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala, iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta. In vederea evaluarii raspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct in SEAP ceea ce a completat fiecare participant.
La data publicarii anuntului, entitatea contractanta a anuntat, inca o data, ca a formulat din timp o cerere de finantare in vederea probarii in cadrul Componentei 1 - Apel: POIM/327/2/3/Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor/3/Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor. In momentul definirii FDA, proiectul este verificat. Pentru informatii suplimentare, click aici!

 
ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
VideoConfAC-iulAUTODESKCOVID-19allbim
ROCKWOOL 196
A aparut editia
AUGUST 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice
Acvatot 2019
strabag nivel 1
ssab ag antrepriza generala
hilti
ERBASU CONSTRUCT
rigips
CELCO 2020

Parteneri

HABITAT
C4E FORUM
FPSC_2019
ROGBC 2016
AHK 2018
AICPS_30
ef-de-n
econet
Piata de Constructii 2014

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere