Agenda Constructiilor
Duminica, 31 Mai 2020
 
Home - Stiri - INFRASTRUCTURA - MAJORARE nejustificata cu 14% a contractului de executie pentru M5 Metrou
MAJORARE nejustificata cu 14% a contractului de executie pentru M5 Metrou
Infrastructura Publicat de Elena Icleanu 02 Mar 2020 07:38
Contractul de proiectare si executie a structurii de rezistenta aferenta sectiunii Raul Doamnei - Hasdeu (Opera) de pe Magistrala 5 (M5) de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, incheiat la finalizarea procedurii de atribuire, a fost modificat pe parcursul derularii sale prin sase acte aditionale si sase instructiuni, astfel incat valoarea acestuia a crescut cu 14,21%, de la 918,94 milioane de lei, la 1,05 miliarde lei. Totodata, termenul de executie a fost prelungit cu aproape sapte ani, de la 14 aprilie 2013, la 14 martie 2020, se arata intr-un raport al Corpului de control al primului ministru, in urma unui control derulat la Metrorex.
In document se mai arata ca, prin incheierea, in anul 2013, a unui act aditional, s-a convenit efectuarea unor lucrari suplimentare in valoare de 51,08 milioane de lei (fara TVA), din care valoarea lucrarilor suplimentare de deviere a retelelor edilitare a fost de 46,26 milioane de lei.
"Pentru justificarea necesitatii executiei unor lucrari suplimentare fata de cele contractate au fost invocate, de catre executant, consultant si beneficiar, circumstante imprevizibile. In aceasta privinta Autoritatea de Management POS-T a stabilit ca lucrarile suplimentare, in valoare de 37,63 milioane de lei, au fost achizitionate de Metrorex SA in absenta unor astfel de circumstante imprevizibile, fiind incalcate prevederile art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006, forma in vigoare in perioada derularii procedurii de atribuire, fapt ce a determinat aplicarea unei corectii financiare de 100% si decontarea lucrarilor suplimentare in cuantumul mentionat anterior din fonduri alocate de la bugetul de stat. Valoarea initiala a lucrarilor de deviere a retelelor edilitare a fost, in oferta de baza, de 38,32 milioane de lei, ajungand, prin modificari succesive, la valoarea de 128,1 milioane de lei. Propunerea tehnica in baza careia s-a incheiat contractul nu a fost fundamentata de ofertant pe realitatea existenta in amplasamentul obiectivului de investitie. In aceasta privinta, din documentele puse la dispozitia CCPM, nu a reiesit faptul ca autoritatea contractanta a analizat cauzele care au condus la situatia de a fi majorat pretul contractului cu valoarea unor lucrari suplimentare de deviere a retelelor edilitare si nici ca aceasta a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avandu-se in considerare dispozitiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile ulterioare", se arata in raportul Corpului de control.
 
Actele aditionale invoca “circumstante imprevizibile”
Invocand to circumstante imprevizibile generate de intrarea in vigoare, la data de 3 aprilie 2011, a prevederilor Ordinului nr. 2689/2010 privind aprobarea Normativului privind proiectarea geotehnica a structurilor de sustinere NP 124:2010, s-a procedat la incheierea a doua acte aditionale, prin care a fost suplimentat pretul contractului cu o valoare, fara TVA, de aproape 75 milioane de lei. Din aceasta crestere de pret a contractului, valoarea de 30,14 milioane de lei a fost aferenta unor lucrari suplimentare a caror necesitate nu a rezultat din punerea in aplicare a noilor norme si, implicit, nu a fost consecinta aparitiei unor circumstante imprevizibile datorate intrarii in vigoare a NP 124:2010.
"Autoritatea contractanta nu a identificat cauzele efective care au condus la majorarea pretului contractului cu valoarea de 30,14 milioane de lei, aferenta unor lucrari de executie a peretilor mulati si, implicit, nu a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avandu-se in vedere dispozitiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. Pe de alta parte, in contextul modificarilor efectuate de contract, in cursul decontarii contravalorii lucrarilor de executie a peretilor mulati, a fost achitata executantului o suma cu 4,97 milioane de lei mai mare decat cea cuvenita", se precizeaza in raport.
 
Avansuri nejustificate decontate de la bugetul de stat
Rezultatele controlului releva si faptul ca Metrorex a acordat executantului, din alocari de la bugetul de stat, in cursul anului 2011, avansuri in patru transe, in suma totala de 63 milioane de lei. S-a constatat faptul ca nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (2) din HG 264/2003, forma in vigoare in perioada respectiva, potrivit carora, in cazul in care avansul din fonduri publice urma a fi virat in transe, acordarea unei noi transe putea fi facuta doar in conditiile in care avansul acordat anterior ar fi fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate.
Autorii raportului mai arata ca au existat mai multe litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in care executantul a formulat pretentii, reprezentand contravaloarea unor lucrari suplimentare, penalitati de intarziere sau daune interese, iar instantele au obligat compania la plata sumelor suplimentare si a celor reprezentand daune interese catre executant, in cuantum de 188,34 milioane de lei, precum si la plata sumelor in valoare de 29,02 milioane de lei reprezentand debite restante si de 1,08 milioane de lei penalitati de intarziere.
"Din informatiile si documentele puse la dispozitia CCPM nu a reiesit daca, in cadrul Metrorex SA, au fost analizate motivele pe care s-au intemeiat solutiile instantelor de judecata, in cazul stabilirii de penalitati de intarziere sau daune interese, in scopul identificarii eventualelor persoane responsabile de intarzierea platilor sau de intarzierea in executare a contractului, pe care s-au intemeiat pretentiile executantului", mai arata raportul Corpului de control.
 
Nereguli inca de la organizarea licitatiei de atribuire
In urma controlului s-au mai constatat nereguli chiar de la organizarea licitatiei de atribuire a contractului de executie a lucrarilor pe sectorul M5 Raul Doamnei - Hasdeu (Opera). Documentul arata, astfel, ca in oferta declarata castigatoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrarilor executate si a preintampinarii unor posibile efecte negative asupra constructiilor existente, precum si cele ale valorii cheltuielilor cu lucrarile aferente organizarii de santier, cu toate ca autoritatea contractanta a solicitat in mod expres aceste informatii.
"In acest context au fost incalcate prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si ale art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006, in vigoare in perioada derularii procedurii de atribuire, potrivit carora o astfel de oferta este considerata neconforma. O consecinta directa a acceptarii ofertei in aceasta forma a fost decontarea, pe parcursul derularii contractului, exclusiv «pe baza verificarii vizuale a corespondentei dintre planurile din documentatii cu situatia reala din teren», a sumei totale de 4 milioane de lei (fara TVA), aferenta valorii cumulate a lucrarilor pentru obiectul «Organizare de santier», fara existenta unor referinte cantitative si valorice, pe baza carora sa se certifice stadiul si realitatea lucrarilor", se arata in document.
Mai mult, entitatea a carei oferta a fost declarata castigatoare nu a respectat obligatia prevazuta in documentatia de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrari si, totodata, informatiile continute in formularele depuse, odata cu oferta, au fost discordante. Prin unele clarificari transmise de ofertant, urmare a solicitarii Metrorex SA, a fost modificat continutul propunerii financiare prin prezentarea unor date diferite de cele cuprinse in formularele aferente ofertei initiale, fara ca aceste modificari sa fie datorate unor erori aritmetice sau vicii de forma, asa cum sunt acestea definite in cuprinsul art. 80 din HG nr. 925/2006, forma in vigoare in perioada derularii procedurii de atribuire.
Corpul de control al prim-ministrului a mai constatat ca obligatia prevazuta in caietul de sarcini, de a inscrie in formularele corespunzatoare ofertei o valoare a resurselor materiale nenominalizate cu o pondere maxima de 20% din valoarea totala a respectivei resurse nu a fost respectata in situatia unui formular aferent structurii de rezistenta, precum si in cazul unui formular aferent lucrarilor de epuismente, iar aceasta situatie s-a mentinut si dupa transmiterea clarificarilor de catre ofertant.
***
Actiunea de control la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" SA a vizat perioada 01.01.2011 - 31.08.2018 si a avut ca scop atribuirea si derularea unor contracte de achizitie a unor lucrari la "Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei - Universitate. LOT L1.1. - Sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu (Opera)".
Raportul de control a fost finalizat la data de 20 decembrie 2019 si a fost transmis catre prim-ministru (spre informare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (spre informare), Societatea Metrorex SA, Departamentul pentru lupta antifrauda (spre informare si valorificare) si Curtea de Conturi a Romaniei (spre informare si valorificare).
 
ALLBIMTeraSteelCOVID-19ACAD
ROCKWOOL 196
A aparut editia
MAI 2020!

Autentificare

 
COVID-19
PIATA de CONSTRUCTII: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
PIATA de TAMPLARIE: Analiza 2019-2020 & Perspective 2021-2025
GHID de INSTALARE
romania fara hospice

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigere