Agenda Constructiilor
Sambata, 20 Aprilie 2024
hilti
Home - Stiri - Digitalizarea in constructii & Industrie - GUVERNUL are in plan implementarea BIM in proiecte publice pana in 2028
GUVERNUL are in plan implementarea BIM in proiecte publice pana in 2028
Digitalizarea in Constructii & Industrie Publicat de Elena Icleanu 20 Sep 2022 12:06
Guvernul a adoptat, vineri, un memorandum cu tema - aprobarea Foii de parcurs privind implementarea metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel national, in proiectele de investitii finantate din fonduri publice din sectorul constructiilor. Aceasta etapa reprezinta un jalon conform Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 - Valul Renovarii, Reforma 1. Realizarea unui cadru normativ simplificat si actualizat care sa sprijine implementarea investitiilor in tranzitia catre cladiri verzi si reziliente. Aprobarea Foii de parcurs defineste principalele actiuni generale, etapele de implementare cu secventierea acestora in timp si entitatile responsabile, raportat la domeniile specifice de competenta, care vor sprijini facilitarea utilizarii metodologiei BIM la nivel national, in proiectele de investitii finantate din fonduri publice din sectorul constructiilor, cu scopul de a eficientiza procesul de documentare, proiectare, autorizare, executie, exploatare si intretinere post-utilizare/ demolare, coordonare si monitorizare a calitatii proiectelor de constructii pe tot parcursul ciclului de utilizare.
Memorandumul pregateste utilizarea la nivel national a metodologiei BIM in materie de investitii din sectorul constructiilor cu finantare publica, pentru a oferi un cadru normativ simplificat si actualizate care sa sprijine implementarea investitiilor in tranzitia catre cladiri verzi si reziliente. Foaia de parcurs ofera in aceasta directie o perspectiva pe termen scurt si mediu bazata pe initiative strategice pentru a sprijini atat sectorul public, cat si cel privat, obiectivul sau fiind de a maximiza investitiile si de a creste productivitatea in sectorul constructiilor, cu introducerea progresiva a obligativitatii utilizarii BIM si implementarea acestei metodologii pe parcursul intregului ciclu de viata al unei constructii.
 
Actiunile de implementare din Foaia de parcurs sunt structurate in 4 etape
Etapa 1 (trimestrul III - trimestrul IV 2022) este etapa de debut, care consta in promovarea si aprobarea de catre Guvern a prezentului Memorandum privind implementarea metodologiei BIM la nivel national, in proiectele de investitii din sectorul constructiilor si constituirea unui grup de lucru interinstitutional, sub coordonarea MDLPA, ca minister responsabil in domeniul constructiilor. Ulterior aprobarii, pe baza unei analize a factorilor interesati din mediul public si privat, se va solicita desemnarea de reprezentanti pentru constituirea unui grup de lucru dedicat (BIM TF RO), care va sprijini coordonarea, implementarea si monitorizarea actiunilor propuse in foaia de parcurs. Aceasta etapa vizeaza definirea si implementarea actiunilor de management si coordonare, colaborarea partilor interesate si atribuirea responsabilitatilor. Monitorizarea progresului implementarii foii de parcurs se va face pornind de la Etapa 1 pana in Etapa 4. Etapa 1 se va derula pe o perioada de 3 luni.
 
Etapa 2 (trimestrul I 2023 - trimestrul II 2024) – pregatirea cadrului de implementare este planificata pe o durata de 18 luni de la finalizarea Etapei 1. In aceasta etapa se vor dezvolta instrumentele de comunicare, cadrul de reglementare tehnica, se vor identifica practicile aplicabile in proiecte realizate in BIM, se vor stabili cerintele, specificatiile, sistemele de clasificare si alte instrumente suport pentru ghidarea factorilor interesati si pregatirea unui cadru de implementare adecvat. In perioada de pregatire trebuie clarificate:
- aspectele ce tin de cadrul tehnic specific stadiului de maturitate BIM pe care administratia si actorii domeniului constructii il iau in considerare pentru a fi adoptat, respectiv BIM Level 2;
- aspecte ce tin de pregatirea cadrului normativ si administrativ necesar etapei proiectelor pilot.
Masurile cu caracter general, care privesc adaptarea cadrul normativ aferent achizitiilor publice si organizarii/ reorganizarii aparatelor de specialitate ale administratiei publice, vor fi luate ulterior, in baza concluziilor rezultate la finalul etapei corespunzatoare proiectelor pilot. Tot in aceasta etapa vor fi initiate programe de formare profesionala pentru administratia publica si pentru specialisti cu privire la utilizarea BIM, vor fi lansate scheme de ajutor de stat/ scheme de minimis pentru firmele de proiectare si executie, pentru a putea fi dezvoltata capacitatea mediului privat de a implementa proiecte in sistem BIM. De asemenea, in Etapa 2 vor fi incluse/extinse module specifice pentru utilizarea BIM in curriculele de formare ale facultatilor de constructii si arhitectura.
 
Etapa 3 (trimestrul III 2024 - trimestrul III 2026) - demararea introducerii BIM la nivel national si implementarea de proiecte pilot, utilizand Stadiul 2 de maturitate BIM. Etapa este planificata pe o durata de 27 de luni de la finalizarea Etapei 2. Aceasta etapa vizeaza pregatirea si derularea unor proiecte pilot realizate in BIM din sectorul public, care vor fi finantate de la bugetul de stat sau din bugetul de venituri proprii ale MDLPA, conform HG nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare in constructii si categoriile de cheltuieli aferente sau din alte surse legal constituite. Proiectele vor fi propuse de autoritatile publice in mod voluntar sau, dupa caz, selectate in cadrul unei proceduri specifice la finalul Etapei 2, pe baza unor criterii privind categoria de investitie, dimensiunea proiectelor, sursele de finantare posibile.
Ulterior implementarii proiectelor-pilot, pe baza lectiilor invatate vor fi realizate analize ale proceselor si vor fi realizate actualizarile reglementarilor tehnice specifice, ale standardelor si ale altor instrumente. In functie de concluzii se vor optimiza cadrul normativ, procesele administrative si instrumentele economice necesare implementarii BIM la nivel national. In aceasta etapa se vor implementa in continuare programe de formare profesionala continua a specialistilor in constructii din mediul public si privat si se va continua sustinerea firmelor de proiectare si executie pentru consolidarea capacitatii de utilizare a BIM.
 
Etapa 4 (trimestrul IV 2026 – trimestrul IV 2028) – dezvoltarea si extinderea BIM la scara larga este planificata pe o durata de 27 luni de la finalizarea Etapei 3. In aceasta etapa vor fi extinse categoriile de proiecte la care va fi obligatorie realizarea in BIM si vor fi utilizate pe scara larga instrumentele digitale dezvoltate in etapele anterioare, respectiv instrumentele de comunicare, partajare, interoperabilitate de informatii. Va fi imbunatatit cadrului de implementare a proiectelor pilot realizate in BIM, respectiv evaluarea si monitorizarea indicatorilor de performanta rezultati din implementarea proiectelor pilot si a rentabilitatii investitiilor, actualizarea procedurilor si fluxurilor de lucru BIM, mecanismul de control si managementul datelor care include cadrul de atribuire a serviciilor de proiectare si executie in BIM, a lucrarilor de constructii din fonduri publice, capacitatea de centralizare a datelor, schimbul de informatii pe baza de protocoale intra si interinstitutionale, validarea si arhivarea proiectelor, respectiv mediul de lucru colaborativ si coroborativ pe intreaga durata de viata a constructiei. Cu sprijinul actorilor publici si privati din sectorul constructiilor, se vor stabili noi criterii de selectie a proiectelor pentru care va fi obligatorie realizarea in BIM si se va avea in vedere accelerarea ritmului de implementare a BIM la nivel national in proiectele de lucrari publice, actiune care va face posibila tranzitia catre Stadiul 3 de maturitate BIM.
In Etapa 4 se va operationaliza platforma digitala a proiectelor cu finantare publica realizate in sistem BIM si se asigura interoperabilitatea cu alte sisteme digitale specifice domeniului constructii. Aceste proiecte vor fi arhivate in cadrul bibliotecii nationale digitale de proiecte BIM. Etapa vizeaza activitati de evaluare si monitorizare privind implementarea BIM in proiectare si administratii publice pentru atingerea obiectivelor specifice, imbunatatirea si alinierea practicilor, procedurilor si fluxurilor de lucru BIM.
Tinta propusa consta in cresterea nivelului de implementare BIM intr-un numar mai mare de proiecte. Se preconizeaza ca la finalul acestei etape autoritatile publice si ceilalti factori interesati sunt pregatiti pentru implementarea unui numar ridicat de proiecte realizate in BIM si pentru utilizarea BIM ca instrument de receptionare, verificare si validare a tuturor proiectelor de constructii finantate din fonduri publice.
Ulterior acestor etape, se au in vedere programe de imbunatatire a calitatii activitatilor BIM, avand rolul de a continua calibrarea acestora in functie de nevoile identificate in practica, tehnologiile inovative si modelele de proiectare si executie. Aceste activitati vor permite dezvoltarea continua a procesului de implementare BIM in administratie, proiectare, executie si mentenanta, respectiv optimizari ale cadrului legislativ, strategic si normativ.
Pentru a consulta Memorandumul, click aici!
 
RAWLPLUGALLBIMSISECAMABONARE REVISTE
ROCKWOOL 196
Editia
MARTIE/APRILIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 181 (Martie-Aprilie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
leviatan
quadratum
noark
ERBASU CONSTRUCT
MAKITA
siniat
strabag nivel 1
Ubitech
theda mar
CDS
concelex
ness project
rigips
viarom
CONCEPT STRUCTURE
EDIT-Structural
Acvatot 2019

Parteneri

HABITAT
AHK 2022
top 500
FPSC_2019
ef-de-n
econet
top 500
top 500
AICPS_30
ROGBC 2016

pereti cortina si tamplarie aluminiu exigeretamplarie aluminiu Termopan Salamander