Agenda Constructiilor
Miercuri, 24 Iulie 2024
RAWLPLUG
Home - Stiri - INFRASTRUCTURA - CA Arad a gestionat investitii de 470 milioane lei in retelele de apa si canalizare
CA Arad a gestionat investitii de 470 milioane lei in retelele de apa si canalizare
Infrastructura Publicat de Elena Icleanu 25 Apr 2024 06:25
Compania de Apa (CA) Arad este operator licentiat clasa I de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si are ca obiect de activitate operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a carui gestiune i-a fost delegata de UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Apa Canalizare Judetul Arad, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului public de Alimentare cu Apa si de canalizare. 
Compania gestioneaza cea mai mare parte a serviciilor prestate privind distribuirea apei potabile si a canalizarii aferente municipiului Arad si oraselor Ineu, Santana, Pecica, Pancota, Lipova, Curtici si Nadlac. Pana in acest moment, din fonduri europene, compania a implementat proiecte cu o valoare totala de peste 470 milioane de lei, din care 328 milioane de lei prin POS Mediu si 148,44 milioane de lei prin fazarea POIM 2014-2020.
CA Arad a incheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 124,8 milioane de lei, in crestere cu peste 14% fata de nivelul de 109,2 milioane de lei realizat in 2022. In bugetul pentru anii urmatori sunt prevazute evolutii anuale ale rulajului, care ar urma sa ajunga la 169,4 milioane de lei in 2024, respectiv la 176,61 milioane de lei in 2025.
Interviu cu Gheorghe-Vasile Borha, directorul general al CA Arad SA.

- Ce proiecte majore aveti in desfasurare, in acest moment?
- In prezent, CA Arad are in derulare proiectul Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si elaborarea documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad, in perioada 2014-2020. Proiectul are ca obiectiv general elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2021-2027, asigurandu-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
Proiectul include pregatirea aplicatiei de finantare, inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu , analiza institutionala, strategie namol actualizata, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achizitii etc.), precum si realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare rezultate din planul de achizitii. Valoarea contractului de servicii este de peste 14 milioane de lei, iar sursele de finantare sunt Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2021-2020 - Axa Prioritara 3 si fondurile nationale publice.
De asemenea, pentru proiectul regional, la a carui pregatire lucram, intentionam sa solicitam finantare in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila 2021-2027.
Proiectul regional ar urma sa vizeze aproximativ 30 de unitati administrativ-teritoriale, iar investitiile estimate propuse vor acoperi lucrari atat pe sectorul de alimentare cu apa, cat si pe cel de apa uzata. Astfel, pentru sectorul de apa potabila se propun investitii de reabilitare si extindere a surselor de apa, a aductiunilor de apa bruta, a statiilor de pompare, a statiilor de tratare, a aductiunilor de apa tratata, a complexelor de inmagazinare si, nu in ultimul rand, a retelelor de distributie. Pentru sectorul de apa uzata, se propun investitii de reabilitare si extindere a retelelor de canalizare, a statiilor de pompare apa uzata, a conductelor de refulare si de reabilitare, extindere si construire de statii de epurare.

 
- Ce investitii si obiective aveti stabilite in directiile digitalizarii si eficientei energetice?
- Compania de Apa a finalizat, recent, proiectul Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional in municipiul Arad - contorizare inteligenta, prin care s-a continuat contorizarea consumului de apa la utilizatorii finali si care a prevazut achizitionarea si montarea unui numar de 11.687 de contoare inteligente, precum si realizarea unui program pilot pentru reducerea pierderilor de apa potabila in municipiul Arad. Demersul privind contorizarea consumului de apa continua prin alocarea, in planul de investitii al operatorului, aferent anului 2024, a sumelor necesare achizitionarii si montarii unui numar de aproximativ 13.000 de contoare ultrasonice. 
De asemenea, proiectul regional pe care il avem in pregatire, prevede, printre altele, achizitia si montarea unui numar aproximativ de 46.000 de contoare ultrasonice, in vederea acoperirii intregii arii de operare. 
Pentru controlul activ al pierderilor se are in vedere realizarea a 50 de zone de masurare la nivelul municipiului Arad. Acest lucru se va continua prin replicarea programului pilot realizat in cadrul proiectului de digitalizare finantat prin POIM 2014-2020, atat din fonduri proprii, cat si din urmatorul program de finantare (PDD). Impartirea marilor retele de distributie intr-un numar limitat de zone de masurare asigura avantajul localizarii celor mai noi si ascunse pierderi mult mai devreme (timp de constientizare redus) si cu o precizie mai mare (timp de localizare redus). Astfel, daca debitele de admisie si iesire din zonele de masurare sunt monitorizate cu regularitate, cresterile mari si bruste de debite intr-o anumita zona pot fi determinate cu rapiditate. In consecinta, timpii de localizare si remediere a cauzelor care genereaza noi pierderi sunt redusi semnificativ. In continuare, nivelul de pierderi poate fi cuantificat pentru diversele zone, activitatile de depistare a pierderilor si de reparatii, putand fi canalizate eficient catre zonele cu probleme. 
In ceea ce priveste sectorul informatic, compania isi propune implementarea unei strategii care sa vizeze dezvoltarea si actualizarea permanenta a sistemelor de comunicare si a sistemelor IT. Astfel, se are in vedere dezvoltarea structurilor si sistemului procedural propriu in domeniul tehnicii de calcul si securitatii informatice, in vederea eficientizarii sistemului informatic si utilizarii acestuia la potentialul sau maxim, cu riscuri minime prin dezvoltarea sistemului integrat prin implementarea modulelor (Clienti, Financiar, Contabilitate, Managementul activelor, registratura electronica, autentificare clienti (website).

- Ce masuri aveti in vedere, la nivelul Companiei de Apa Arad, pentru combaterea efectelor schimbarilor climatice?
- Schimbarile climatice au devenit o realitate a prezentului, iar oamenii trebuie sa isi schimbe comportamentul pentru a se adapta acestora, dar si pentru a atenua impactul lor negativ asupra mediului, in special asupra comunitatilor urbane si rurale. Amploarea schimbarilor climatice si impactul acestora vor depinde de eficienta implementarii strategiilor si politicilor de adaptare potrivite, pentru a reduce riscurile rezultate din fenomenele climatice extreme. 
Astfel, CA Arad a finalizat implementarea proiectului Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional. Prin implementarea acestui proiect s-a urmarit cresterea gradului de energie electrica produsa din surse regenerabile si contributia la atingerea tintelor privind lupta impotriva schimbarilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO2 echivalent agregate la nivel national. Au fost identificate locurile de consum al caror necesar de energie electrica are o pondere semnificativa la nivelul conturului energetic si, implicit, asupra rezultatului economic al operatorului CA Arad, astfel, in cadrul POIM 2014-2021 au fost construite doua centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile avand o putere instalata unitara de 399,75 kWp, in amplasamentele Uzinei de Apa II si a Statiei de Epurare Arad.
LA inceputul anului 2024, am depus un nou proiect: Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila in Algyo si Arad, in parteneriat cu autoritatea locala Algyo in cadrul Programului Interreg VI-A Romania - Ungaria, ce vizeaza dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila in Algyo si Arad. Este prevazuta executia a 5 centrale fotovoltaice cu putere instalata totala de 643,50 kWp/ 620 kWac si module PV 540 Wp. Sistemele de producere a energiei regenerabile vor fi amplasate in Uzina de apa Nadlac, Statia de epurare Nadlac, Uzina de apa Pecica, Statia de epurare Curtici si Uzina de apa 3 Arad. De asemenea, vor fi achizitionate doua mijloace de transport auto electrice necesare pentru a asigura activitatea de gestionare si intretinere a celor 5 centrale fotovoltaice, precum si a unei statii de incarcare lenta a vehiculelor electrice. 
In ceea ce priveste prevenirea riscurilor de inundatii, CA Arad a depus spre finantare proiectul "Monitorizarea si protectia infrastructurii de apa din zonele Algyo, Arad si Szeged", in cadrul Programului Interreg Romania - Ungaria 2021-2027. Proiectul are ca obiectiv implementarea unor solutii de adaptare a activitatii societatii la schimbarile climatice si de supraveghere a infrastructurii de apa si apa uzata pentru prevenirea riscurilor de inundatii, prin achizitionarea de echipamente specifice activitatii operationale, a unor instrumente specifice pentru activitatea de laborator, precum si a unor echipamente pentru monitorizarea pierderilor de apa. 
Alte proiecte desfasurate de operatorul regional in vederea combaterii schimbarilor climatice au vizat mentinerea calitatii resurselor de apa, precum si protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor locale.

 
- Ce masuri intreprindeti, la nivel de colectare si epurare a apelor uzate, in aceeasi directie de atenuare a schimbarilor climatice?
- Activitatea de colectare si epurare a apelor uzate desfasurata de CA Arad contribuie substantial la atenuarea schimbarilor climatice prin utilizarea energiei produse din surse regenerabile care permite o gestionare judicioasa a tipurilor de energie. 
Consumul net de energie al exploatarii statiilor de epurare a apelor reziduale a condus la asigurarea unor masuri de reducere a consumului de energie, prin identificarea unor surse de finantare in vederea realizarii investitiilor pentru utilizarea surselor alternative regenerabile, energia solara. In acest context, s-a depus spre finantare, la inceputul anului 2024, proiectul "Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabila in Algyo si Arad", despre care am vorbit anterior.
In vederea mentinerii calitatii resurselor de apa, s-au intreprins masuri pentru protejarea corpurilor de apa subterana in zona de influenta a statiilor de epurare. Astfel, la statiile de epurare s-au realizat foraje de observatie, amplasate in amonte si aval pe directia de curgere a apei subterane, pentru respectarea cerintelor legislative. Pentru prevenirea si controlul poluarii receptorilor naturali, activitatea de colectare si epurare a apelor uzate este reglementata prin autorizatiile de gospodarire a apelor si autorizatiile de mediu, prin care sunt stabilite conditiile de evacuare. 
Pentru diminuarea poluarii receptorilor naturali, exista preocupare continua pentru investitii in extinderea si modernizarea sistemelor de canalizare, modernizarea tehnologiilor de epurare in statiile de epurare existente, imbunatatirea managementul namolului din statiile de epurare existente, gestionarea namolurilor generate in activitatea de epurare ape uzate.
Pentru mentinerea biodiversitatii din zonele activitatii sistemelor de colectare si epurare ape uzate Nadlac, Pecica, Lipova, Savarsin, Moneasa, localizate in ariile naturale protejate ( SIT Natura 2022), Compania de Apa Arad asigura conditiile necesare pentru protectia si conservarea diversitatii biologice, de conservare a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, de siguranta a populatiei si investitiilor din cadrul ariilor naturale protejate. 
 
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
 
ALLBIMhiltiSISECAMABONARE REVISTE
ROCKWOOL 196
Editia
IUNIE/IULIE 2024!
- pe site -
Revista Agenda Constructiilor editia nr. 183 (Iunie/Iulie 2024)
 

Autentificare

romania fara hospice
GHID de INSTALARE
Acvatot 2019
leviatan
siniat
EDIT-Structural
quadratum
Arduro
noark
viarom
ERBASU CONSTRUCT
MAKITA
konsent
rigips
CDS
CONCEPT STRUCTURE
concelex
SIGM
strabag nivel 1
SSAB
theda mar
BogArt
Ubitech
ness project

Parteneri

AHK 2022
HABITAT
top 500
FPSC_2019
top 500
ef-de-n
ROGBC 2016
AICPS_30
econet
top 500

pereti cortinatamplarie aluminiu Termopan Salamander